Sportovní část oslavy partnerství se vydařila na jedničku

 

V partnerském Vohenstraußu se sportovci předvedli v mnoha disciplínách...

www.imitazioniborsefirmate.it

 

Na počest oslavy 20 let partnerství mezi TV Vohenstrauß a TJ Baník Stříbro se zástupci obou jednot a měst představili při sportovním odpoledni. Více než stovka účastníků ze Stříbra měla nabité odpoledne.

 

Pro nejmladší účastníky byla v hale připravena dětská olympiáda, kde se děti předvedly v rozličných disciplínách. Například lezení, hod na cíl, kotrmelce, kuželky a další. Okolo sta dívek a chlapců z Vohenstraußu a ze Stříbra dostalo za účast diplom a medaili.

 

Paralelně s dětskou olympiádou probíhala ve sportovním areálu soutěž dětí ve věku 7 - 14 let v atletickém trojboji. Za mohutné podpory rodičů a návštěvníků se děti předvedly repliche orologi v hodu míčkem, běhu a skoku do dálky. Na nelepších šest dětí v každé věkové kategorii a disciplíně čekaly opět diplomy a medaile. Důležitější než umístění však bylo porozumění mezi dětmi obou měst.

 

Protože 20 let partnerství je skvělá příležitost k oslavě, prezentovaly se při sportovním odpoledni i další sporty. V hale si proti sobě zahrály ženy z obou měst volejbal, kuželkáři také nezaháleli a využili příležitosti k mezistátnímu utkání. Nechyběla ani prezentace ostatních sportů  - tenis, fotbal, curling, florbal, zápas, judo, karate, step aerobic, badminton, plavání, nordic-walking. Každý z příchozích si tak mohl vybrat sport blízký jeho srdci a třeba si vyzkoušet trénink karate či chůzi s holemi (nordic-walking).

 

Pozdě odpoledne přišel vrchol sportovní části. Za účasti představitelů jednot a dětí z obou měst se běžela olympijská štafeta, která byla poslední disciplínou sportovního odpoledne.

 

Ještě před vyhlášením nejlepších dětských sportovců se představily taneční skupiny obou měst, jejichž vystoupení sklidilo obrovský aplaus.

 

Jako předseda TJ, bych chtěl poděkovat všem dětským účastníkům tohoto sportovního odpoledne za vydařenou účast a prezentaci TJ i města Stříbra, trenérům za přípravu a vedení, rodičům za podporu replicas de relojes españa a fandění a ostatním sportovcům za skvělou prezentaci naší TJ. Děkuji také městu Stříbru za zajištění autobusů, které, i zásluhou pánů řidičů, bezpečně dopravily nejmladší účastníky do Vohenstraußu a zpět. Velký dík patří  i všem organizátorům této oslavy, kteří věnovali spoustu času, energie a úsilí k zajištění hladkého průběhu. V neposlední řadě mé poděkování patří všem těm, kteří stáli před dvaceti lety u zrodu našeho partnerství a žili jím a podporovali ho až do současnosti.

 

Vám všem ještě jednou velké DÍKY!

 

 

Doufám, že si všichni toto sportovní odpoledne užili a plně tak naplnili heslo, že:

„sport nezná hranice".